fredag, mars 10, 2006

Det liberala Folkpartiet.

Folkpartiets epitet används ofta, både av såväl folkpartister som deras meningsmotståndare. Partimedlemmarna själva använder ofta begreppet liberal som något de påstår sig stå för; något som betecknar den politik de driver. Göran Persson har benämnt denna politik batongliberalism. Detta kanske är mer passande.

Liberalism är frihetens och individens ideologi, men även det personliga ansvarets ideologi. Liberalism varnar för statens inflytande och paternalismen. Liberalism står för starkt självägande och kulturell pluralism. Liberalism betecknar även marknadens frihet och en tro på dess framgång.

I få polyarkier torde det vara enklare att identifiera problematik gällande dessa frågor än i Sverige. I ett land så präglat av socialdemokratin är det enkelt och tydligt att identifiera var det saknas liberala influenser: den offentliga verksamhetens storlek och den alltid närvarande starka paternalismen är tydligt aliberala fenomen.

Folkpartiets Johan Pehrson (presumtiv justitieminister) tävlar mot Bodström om titeln Mest Ondskefull i Sverige - och det är ännu oklart vem av dem som är villig att föra sin linje längst. Partiet anklagas ideligen för främlingsfientlig politik. Om något borgerligt parti kan tänka sig samarbeta med socialdemokraterna är det Folkpartiet (det var senast aktuellt 1994, men då avstod socialdemokraterna). Folkpartiet lade för inte alltför länge sedan fram (och drog omgående tillbaka) ett förslag om att gymnasieskolorna skulle samarbeta med SÄPO för att komma åt blivande terrorister. Igår framkom det att partiet samarbetar med socialdemokraterna för att genomdriva förslaget om hemlig rumsavlyssning - utan att informera de utsatta i efterhand. Enligt Pehrson fanns det inte tid att vänta på en sådan utredning, med implikationen att Sverige skulle möta sin undergång i en veritabel storm av systemhotande kriminalitet om inte ordningsmakten får möjlighet att bugga människor å det snaraste.

Det liberala i denna politik undgår mig. Det finns inga principiella problem med att ett liberalt parti vill effektivisera brottsbekämpningen. Snarare tvärtom: brottsbekämpning är statens främsta existensberättigande i liberal filosofi. Men i den målkonflikt som där står att finna - integritetsinskränkningar - föreligger ingen hesitation gällande vad en (riktig) liberal skulle välja. Liberalism är inte utilitarism, och rättighetsetiken är väldigt tydlig på den punkten: staten får inte kränka individer för att uppnå sina syften, vad de än må vara. Även den mest illiterata av folkpartister borde känna till detta.

Den starka paternalismen är ytterligare en punkt där Folkpartiet misslyckats med att tydligt formulera en liberal ståndpunkt. Efterföljande av självägandeprincipen torde vara viktigt i ett liberalt partiprogram; något som innebär legalisering av narkotika och prostitution. Dylikt parti skulle även kunna verka för större möjlighet till vapeninnehav, samt avskaffande av fastighetsgränser. Detta är naturligtvis endast ett axplock. Det finns mängder av punkter där Sverige brister, sett från ett liberalt perspektiv. Folkpartiet har dock inte en liberal agenda utan för fastmer en pragmatisk politik avsedd att vinna mandat. Det finns en flora av liberala mål som Folkpartiet fullständigt ignorerar och de områden som prioriteras är snarast anti-liberala.

De skulle, åtminstone i mina ögon, te sig avsevärt mindre falska om de avsade sig epitet 'liberalerna'. Finns det någon liberalism kvar i Folkpartiet?

Andra bloggar om: , ,

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Kan VÅR KÄRRE LEJONBORG - BOMBAGITATÖREN ÖVER SINA FOLKPARTISKA SYSTRAR OCH BRÖDRAR - SOM SKÖRDADE 2 000 BARNLIV PÅ BALKAN SVARA - VAD ÄR DEN L I B E R A L I S K A I MITT FALL, som konsekvens på hans buggningspolitik???

Dessa "fina" lagar missbrukas REDAN mot totalt oskyldiga men ACK, ICKE ÖNSKVÄRDA I SVERIGE INDIVIDER. DET KALLAS FÖR DISKRIMINATION. OCH NÅGRA FINA MOTIV MOT IMMATERIELLA IMMAGINERA BARNPORNOGRAFISKA ETC FANTASMAGORISKA TING FINNS EJ, UTAN ÄR bara en illa dold URSÄKT för POLISDIKTATUREN ATT SKÖRDA HUVUDEN ÅT HÖGER OCH VÄNSTER.
Det är SKENMORAL! Betvivlar starkt att någon här brys sig om hur BARN mår, efter att SYSTEMATISKT OCH I 4 ÅR SAMMANLAGT 18 MÅNADER BESTRAFFA VÅR FAMILJ MED CA 8 000 sek MINST UNDER VARJE EXISTENTIELL MINIMUM VIA FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUTSFATTARE OCH KONSULTER, VILKA medvetet försökte byta ut min reumatiska diagnos mot psykiskt medan försäkringskassan övertalade mig gång på gång att behandlas som reumatiker men att inskriva mig som psykiskt sjuk, vilken jag aldrig varit i hela mitt liv. Och vill man inte göra som de vill och man är invandrare- då griper SÄPO in och så skedde det:

Är det BROTT att visa upp slutsatser efter 10 år sjukvård? Är det brott att kämpa för att få rätt medicinering för att drömma om att bli frisk? ÄR det BROTT att påminna att Nämnd och FK 5-6 gånger tappade bort 1,5 kg med läkarjournaler och vände gång på gång mina äkta diagnoser ryggen???
Om sanningen är "brott" för Er, vad är verkliga brottets namn???
Se mitt fall: Jag är en mamma med 100% nedsatt arbetsförmåga och många barn. Eftersom jag är Östeuropeisk är min telefon avlyssnat sedan flera år av något som av misstag uppgav sig heta “Eshellon – i Göteborg”. (Det sker av “naturliga” skäl i goda traditionens anda i landet - alla östeuropeer med slaviskt klingande efternamn vill i princip svenskar inte befatta sig med då vi utgör “hot” mot landet, av den anledning att goda traditionen påbjuder fördommar om “ryssen kommer” och om u-båtar eller vad det nu ligger genetiskt inpompad i nationens kollektiva medvetande??? Sedan om man är inte rysse är det inte så viktigt. Huvudsaken är att man lägger miljoner kronor på flera decenier avlyssning, ekonomisk utfrysning av familjen och sabbotage på alla sätt och vis) Ingen av mina svenska journalister har talat om för mig att där finns det ngt så nu vet Ni det.
När mina barn blev anmälda i början av sin termin för sjuka av mig, så hade lärarinnorna ringt antagligen till SÄPO och sedan en dam från svenska ambassaden talade mitt modersmål och presenterat sig för min mamma utomlands om att hon skulle behöva mig där och sökte tolk. – En lögn, vilken illustrerar bara det system som är vardag idag – kontakten mellan grundskolan och SÄPOs förlängda armar på svenska ambassaden utomlands och hur man försöker sätta dit oskyldiga små ungar med utlandsfödda föräldrar. Någon terrorist är jag inte och absolut inte politiskt aktiv. Däremot lever jag sedan 4 månader utan sjukmedel, för att försäkringskassan sparar pengar och via specialistvårdstopp i Sverige och behandlingsvägran medan jag försämras för att sända mig till arbetsmarknaden, alltså jag lever med många ungar enbart på barnbidraget (ca 3 100 SEK/månaden). Jag undrar hur jag skall få tag i lök och potatis och få in näring och ett av mina barn har problem med viktkurvan igen och jag kan bara drömma om badkår som reumatiker. Är det inte lämpligare, herr Persson och Bodström och gänget, att Ni lägger ner mina pengar på undersökning och behandling, på en värdig sjukpension som Försäkringskassan i 4 år låtsas att jag ej gång på gång ansöker om, än att Ni skall lägga mina sjukpengar på Eshellon och på att skrämma min mamma utomlands?
ÄCKLAD
Tomova-K
PS Var inte Stallin och Hitler “värstingarna”…Ts ts ts… när de inte ens hade datorer och när SLAVER är inte det minsta intresserade av kontroll!!! DS

PS2

Jag läste från ovan att den punkt där SÄPO kan ta del av journaler vid hot mot offentliga personer.
Om i vårt fall med barnen det är inte så att grundskolelärarna skulle ha ringt till sÄPO som har ringt till svenska ambassaden som lög för min mamma…då är det så att SÄPO har den dagen tagit del av sjukanmälan på skolans telefonsvarare. Och i så fall vill jag fråga Bodström och SÄPO vem kan 2 små ungar HOTA?
Skall Du behöva klassa och BRÄNNMÄRKA mina barn som “terrorister” innan de ens lärt sig svenska, bara för att NI vill få mig ut ur landet men inte ge mig en värdig sjukpension? Skämms Ni inte? Skulle mina små barn hota offenlig person när de är så små att de lär sig skriva och räkna? Ni är inte kloka någonstans och jag kräver en OFFENTLIG FÖRKLARING! DS2
PS 3 Det är egentligen inte Bodström (han är bara marionett) utan GÖRAN PERSSONS ansvar och politik att ta efter US/UK och kopiera POLISDIKTATUREN därifrån D Det Ni i mitt fall höll på med har sin förebild i Nazytyskland som lösning på Nazytysklands ekonomiska kris på 30-talet och kallas för "DödsHJÄLPSprogram". Varför inte lära sig av moderna Tysklands skattepaket i stället? DS 3

4:47 fm  
Blogger Anthet said...

wtf?

1:26 fm  

Skicka en kommentar

<< Home